Regler for deltagelse i Trekantens Fuglemarked
1.
Salgsburene skal være af en sådan størrelse at de passer til de enkelte fugles pladsbehov ( Dvs mindst 1,5 x fuglens størrelse, således at haler mv ikke bliver beskadiget ). Sorteringskasser godkendes ikke.
2.
Vær opmærksom på, at fuglene ikke må sidde i transportkasser, hverken på eller under bordet.
3.
Ligeledes må fuglene ikke opholde sig i bure på gulvet af hensyn til træk og stress.
4.
Burene/transportkasserne skal være rengjort evt. vasket, således gammelt snavs ikke forefindes.
5.
Fuglene skal være sunde og raske og må ikke have synlige defekter, som støder dyrlæge og besøgende.
6.
Hønsefugle/vagtler/svømmefugle samt store/små duer må ikke fysisk være tilstede på markedet
7.
Der skal forefindes vand og foder i burene medens markedet afholdes
8.
Der betales for deltagelse efter de til enhver tid gældende tariffer.
9.
De på markedet udleverede salgslister skal udfyldes og afleveres til markedsledelsen inden hallen forlades.
10.
Al handel og ombytning af fugle henstilles til ikke at finde sted uden for hallen eller på parkeringsarealerne
11.
Der henstilles fra markedsledelsen, at sælgere bibeholder standen indtil markedet lukker. Undtaget er udsolgte stande.
12.
Forhandlere skal være tilstede, og deres varer opsat inden kl. 08.00
13.
På alle bure skal være opsat tydeligt skilt med navn/adresse og tlf. nr
14.
Fødevarestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og bekendtgørelser skal overholdes!

P R I S E R

Foreningens opstillede kubikmeterbure kan lejes for kr. 25,-

Skal bestilles senest lørdag før markedet.

Antal fugle
pris kr.
0-10
60,00
20
70,00
30
80,00
35
100,00
40
120,00
50
135,00
75
150,00
100
165,00
120
185,00

Entre almindelig besøgende:

Indgang før kl. 10.00 kr. 50,-
Efter kl. 10.00 kr. 40,-
Bekendtgørelse nr. 041 af 14. september 2006 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.
Bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.
Bekendtgørelse nr. 871 af 25 juli 2011 om Ornitose (Clamydiose)

 

Webredaktør Henning Hass Hansen

 

.