Regler for deltagelse i Trekantens Fuglemarked
1.
Fuglene skal tilmeldes til Trekantens Fuglemarked senest onsdag før markedets afholdelse.
Det er et krav fra Fødevarestyrelsen, at fuglene tilmeldes markedet
2.
Salgsbureneskal være af en sådan størrelse at de passer til de enkelte fugles pladsbehov ( Dvs mindst 1,5 x fuglens størrelse, således at haler mv ikke bliver beskadiget ). Sorteringskasser godkendes ikke.
3.
Vær opmærksom på, at fuglene ikke må sidde i transportkasser, hverken på eller under bordet.
4.
Ligeledes må fuglene ikke opholde sig i bure på gulvet af hensyn til træk og stress.
5.
Burene/transportkasserne skal være rengjort evt. vasket, således gammelt snavs ikke findes.
6.
Fuglene skal være sunde og raske og må ikke have synlige defekter, som støder dyrlæge og besøgende.
7.
Hønsefugle/svømmefugle samt store duer må ikke fysisk være tilstede på markedet
8.
Der skal forefindes vand og foder i burene medens markedet afholdes
9.
Der betales for deltagelse efter de til enhver tid gældende tariffer.
10.
De på markedet udleverede salgslister skal udfyldes og afleveres til markedsledelsen inden lokalerne forlades.
11.
Al handel og ombytning af fugle henstilles til ikke at finde sted uden for markedsbygningen og de tilhørende parkeringsarealer.
12.
Der henstilles fra markedsbestyrelsen, at sælgere bibeholder standen indtil markedet lukker. Undtaget er udsolgte stande.
13.
Forhandlere skal være tilstede og deres varer opsat inden kl. 08.00
14.
Fødevarestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og bekendtgørelser skal overholdes.

P R I S E R


Priser for de fugle og dyr, der er tilstede på markedet.

Antal fugle
pris kr.
15
40,00
20
50,00
25
65,00
30
80,00
35
95,00
40
110,00
55
125,00
75
140,00
100
155,00
130
170,00

Bekendtgørelse nr. 041 af 14. september 2006 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.
Bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr.
Bekendtgørelse nr. 871 af 25 juli 2011 om Ornitose (Clamydiose)

 

Webredaktør Henning Hass Hansen

 

.